Računalniško izobraževanje

Spoštovani,
prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se bodo lahko do 30. oktobra 2022
udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc.
Upravičenci do izobraževanj se lahko do zapolnitve prostih mest prijavijo direktno pri
izbranih izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah neodvisno od stalnega
bivališča.
Opravljeno neformalno izobraževanje, predstavlja pogoj za koriščenje dobroimetja
digitalnega bona ’22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme.
Za naš kraj bo izobraževanje izvajala: LJUDSKA UNIVERZA KOPER, telefon 05 612 80 00.
Število mest je omejeno. Prijave sprejemajo od 18. 8. 2022 dalje.
Seznam izvajalcev digitalnih usposabljanj za vso državo je objavljen na spletni
povezavi: Objava seznama izvajalcev izobraževanj za osebe, stare 55 let in več | GOV.SI

S spoštljivimi pozdravi.