Zaključna prireditev

31.maja 2022 je Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper – Društvo Pristan imelo v Pokrajinskem muzeju Koper zaključno prireditev z naslovom Z optimizmom naprej.
Na zaključn

i prireditev so nastopili krožki Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper: Ženski pevski zbor Pristan, krožek psihologije, krožek pohodnikov, bralni krožek, likovni krožek, keramični krožek in gostje: kitaristi Glasbene šole Koper, Kulturno društvo »Istrski grmič« Škofije ter Ženski pevski zbor Petrol Ljubljana.