Občni zbor društva Pristan

V sredo,  30. marca smo izpeljali občni zbor  društva Pristan, ki ga je popestril nastop našega pevskega zbora. Pregledali smo delo v preteklem letu, izvolili novo vodstvo in se zahvalili naši dolgoletni predsednici Mojci Brank.

Občni zbor je otvoril krajši nastop našega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Eneje Baloh. Pevke so, takoj ko so to dovoljevali epidemiološki pogoji, začele z vajami. Ker skupne vaje niso bile mogoče, so jih izvajale po sekcijah, tako da je bilo več časa za piljenje posameznih glasov in uspehi niso izostali. Njihovo ubrano petje je razveselilo vse navzoče.

V uvodnem delu občnega zbora je predsednica društva ga. Mojca Brank predstavila Letno poročilo društva za leto 2021. Epidemija Covida je preprečila, da bi dejavnosti izpeljali v običajnem obsegu. Z veliko prizadevnostjo mentorjev, predsednice in članov upravnega odbora, smo vendarle izpeljali kar nekaj dejavnosti, nekatere tudi po spletu. V juniju 2021 smo organizirali v veliko zadovoljstvo članov   izlet na Kras, ob začetku študijskega leta 2021/22 pa izlet na Reko. Obiskali smo tudi Slovenski dom KPD Bazovica, ki je središče slovenskih društev na Hrvaškem.

Na občnem zboru smo sprejeli tudi osnovne programske zasnove za novo študijsko obdobje 2022/2023 in finančni načrt za leto 2022.

V nadaljevanju smo se prisotni zahvalili dolgoletni predsednici Mojci Brank in smo ji z drobnim darilom izkazali hvaležnost  za uspešno delo. Svoje izkušnje bo, kot članica upravnega odbora predajala novi predsednici Gabrijeli Dolinšek.

Izvolili smo tudi nove organe društva. Skladno s spremembo statuta so bile v nov, sedemčlanski upravni odbor imenovane: Gabrijela Dolinšek, Mojca Brank, Alenka Grželj, Mira Kočevar Furlan, Tatjana Dolgan, Darinka Koce in Vlasta Jerman.

V nadzorni odbor so bili imenovani: Margarita Zandomeni, Ana Kobal in Petra Raokovac.

Za članice častnega razsodišča se bili imenovani : Maruška Lenarčič, Viljem Šale in Senka Pavlović.

Tajniška dela bo še naprej opravljala Mira Čeh Mencin.