Zgodovina društva

ZGODOVINSKA POT  DRUŠTVA PRISTAN – UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLVJENJSKO ODBODJE KOPER

Medtem, ko se nekateri sprijaznijo s tem, da so ob upokojitvi končali z aktivnim življenjem, in se predajo nekoristnemu intelektualnemu lenarjenju, si drugi postavljajo povsem druge  cilje. Ta čas nameravajo dobro izkoristiti in nadoknaditi tisto, kar so zamudili v aktivnem življenju. K uresničitvi zastavljenih ciljev jim lahko v tretjem življenjskem obdobju prispeva vključitev v študijske programe univerz za tretje življenjsko obdobje. Namen delovanja te ustanove je poleg neformalnega izobraževanja tudi sprejemanje vsega pozitivnega, kar nam lahko nudi srečanje s prijatelji, hkrati s koristnim osvajanjem znanj, hkrati pa ohranjamo vez z razvijajočo družbo. V Sloveniji  je prvo izobraževanje za starejše slušatelje steklo leta 1984 na Univerzi za  tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Sledila  so ji še Maribor, Kranj idr in leta 1998  še Koper. Pobudo za ustanovitev naše univerze  sta dali  Alberta Ostan in Albina Ostrouška, ki sta v sodelovanju  s prvimi  člani postavili temelje in program delovanja. V 21 letih se je univerza organizacijsko razvijala in programsko dopolnjevala. Univerza skuša  uresničiti težnjo  po izobraževanju in druženju občanov v tretje  življenjskem obdobju.  Izobraževanje je prilagojeno pecifičnim lastnostim starejših slušateljev in temelji na določenih smotrih izobraževanja v tem obdobju kot so: prilagajanje spremembam po upokojitvi, študij kot ljubiteljska dejavnost, zadovoljevanje še neuresničenih interesov, prispevek h kakovosti življenja in h kulturnemu razvoju. Priložnosti, ki jo ponuja članstvo v društvu Pristan – Univerza za tretje življenjsko obdobje,  ne smemo zamuditi. Zato  preživimo našo jesen aktivno,  ustvarjalno in  družabno. Pokažimo, da to zmoremo in znamo. Med pomembnejše mejnike v razvoju društva Pristan – univerze za tretje življenjsko obdobje Koper sodijo predvsem naslednji:

 • Leta 1997 Alberta OSTAN in Albina OSTROUŠKA – ideja, razmislek, iskanje možnosti, osmislitev in organizacija s PRVIM razpisom za delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje v Kopru
 • 1998 začetek izobraževanja  s 3 krožki in 21 prijavljenimi člani (angleški in italijanski krožek ter krožek likovnega ustvarjanja)
 • 1.10. 2000 registracija društva kot društvo za tretje življenjsko obdobje Koper in izvolite za  predsednico društva Alberto Ostan,
 • 2002 dobi svoj sedež v  prostorih Mestne občine Koper, v Ul. Pri vodnjaku 2,
 • 2003 se na občnem zboru prvič predstavi naš ženski pevski zbor Pristan /zborovodja Maja Cetin /.
 • 2004 društvo dobilo ime Pristan in se poimenuje  v Društvo PRISTAN- Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper.
 • 2010 Andragoški center RSlovenije podeli priznanje za posebne dosežke na področju  vseživljenjskega učenja za leto 2009,
 • 2008 izda Zbornik ob 10. obletnici univerze za tretje življenjsko obdobje
 • 2008 univerza prejme  od Mestne občine Koper prejelo  priznanje za uspešno delo.
 • Ženski pevski zbor Pristan prvič nastopi na reviji Primorska poje / zborovodja Marko Kocjančič/.
 • 2014 podelitev naziva častna članica društva prvi predsednici Alberti Ostan,
 • 2015 Ženski pevski zbor Pristan prejme bronasto priznanje Zveze kulturnih društev  Mestne občine Koper
 • 2016 člani krožkov likovnega ustvarjanja prejmejo bronasto priznanje Zveze kulturnih društev  Mestne občine Koper
 • 2018 izda Zbornik ob 20. obletnici delovanja univerze
 • 2018 prejme priznanje Mestne občine Koper za uspešno delo,
 • 2018 podelitev naziva častni članici društva Darinki Koce in Albini Ostrouška,
 • 2018 Mestna občina Koper podeli predsednici univerze »Priznanje z veliko plaketo« za dolgoletno uspešno delo na področju  izobraževanja starejših in izjemna prizadevanja za promocijo kulture učenja in pomena vseživljenjskega izobraževanja,
 • 2018  obeleži 15. letnico delovanja  Ženskega pevskega zbora Pristan.