PROGRAM

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA  ŠTUDIJSKO LETO  2022/2023

 

TUJI JEZIKI

Krožki praviloma potekajo enkrat tedensko.

Redni stopenjski programi angleščine so v pripravi.

1.      ANGLEŠKA KONVERZACIJA  1 in 2

Mentorica:   Dragica Petrinja, predmetna učiteljica angleškega jezika Poudarek bo na pogovoru o temah, ki so zanimive za vse: o življenju, o zdravju, o potovanjih… Seznanjali se bomo z novimi idejami, posredovali prebrano ter delili informacije in mnenja.

2.      ITALIJANŠČINA  5

Mentorica: Karmen Mozetič, profesorica italijanskega jezika in univ. dipl. sociologinja

Poudarek bo na komunikaciji in praktični uporabi jezika v najpogostejših vsakodnevnih situacijah  ter na spoznavanju italijanske kulture in običajev. Širjenje besednega zaklada in slovnične prvine se izvajajo preko situacij, v katerih se jezik uporablja. Program je razdeljen na vsebinske sklope, ki so povezani z vsakdanjim življenjem – hrana in pijača, prosti čas, počitnice, stanovanje, nakupovanje, počutje.3.      ŠPANŠČINA 1

Mentorica:   mag. Emma Beatriz Villegas Cunja  

Začeli bomo s ponavljanjem že obdelane snovi in nato obdelali zadnji dve enoti učbenika NOS VEMOS 1. Nadaljevali bomo z učbenikom z Nos vemos 2 na ravni A2. Obravnavali bomo razna področja kot npr. izkušnje pri učenju jezikov opis fizičnega vidika in osebnosti, zdravje: simptomi in domača zdravila, itd.

4.      ŠPANŠČINA  – nadaljevalni

Mentorica:  mag. Emma Beatriz Villegas Cunja  

Program bomo izvajali na ravni A2-B1.  Vsebine bodo izbrane na podlagi interesov študentov. Predvideno je tudi ponavljanje različnih slovničnih vidikov, ki so bili obravnavani v preteklih letih. Gradivo bodo tečajniki prejeli po elektronski pošti.

5.      RUŠČINA 1 – spletni tečaj

Mentorica: VIRA PEROSSA, prof. ruskega in  francoskega  jezika

Cilj tečaja je razvijanje sposobnosti razumevanja avtentičnih sporočil v slušni in pisni obliki ter razvijanje spretnosti pisanja besedil v ruskem jeziku. Tečaj je namenjen vsem, ki bi želeli nadgraditi svoje znanje ruščine. Skozi uporabne in zanimive teme bomo nadgradili svoje besedišče. Uporabno slovnico bomo osvojili s pomočjo dialogov, igre vlog in drugi dejavnosti. Tako bomo skupaj spoznavali in širili besedišče na temo nakupovanja,

potovanja, prehrane itd.

6.      NEMŠČINA  1

Mentor: Miha Rajh, diplomirani nemcist

Cilj programa je utrjevanje že pridobljenega znanja na preteklih tečajih, poudarek na vsakdanjih situacijah, branju in razumevanju besedil in spoznavanju nemške zgodovine in kulture. Tematsko nadaljevanje po temah iz učbenika Themen aktuell 2 in dopolnjevanje z gradivom, ki ga posreduje predavatelj – dodatna besedila, vaje, medijske datoteke, povezave. Program temelji na aktivnem vključevanju udeležencev, sporazumevanju v ciljnem jeziku, zato je priporočljivo ne le predznanje na nivoju A2, ampak tudi izkušnje pri uporabi jezika v praksi (v vsakdanjih pogovorih, prebiranje nemških gradiv, pisna izmenjava sporočil).

DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE

7.      PSIHOLOGIJA

Mentorica: Mira Kočevar  Furlan, univ. dipl. psihologinja

Obravnavali bomo teme s področja splošne psihologije, psihologije tretjega življenjskega            obdobja, UMOVADBA – KOGNITIVNI TRENING – vaje in tehnike za izboljšanje kognitivnih funkcij. Udeleženci bodo pridobivali in utrjevali znanja s področja psihologije za uporabo v vsakdanjem življenju in razvijali spretnosti v medosebnih odnosih, učinkoviti komunikaciji, boljšem razumevanju posameznika in dinamike skupine, družbe in ohranjanja in izboljšanja intelektualnih sposobnosti.

 • GEOGRAFIJA   

Mentor: Peter  Grbec prof. geografije  in zgodovine

Namen programa je vzbuditi veselje do spoznavanja raznolikosti in edinstvenosti sveta. Pouk bo potekal problemsko in poskušali bomo oblikovati možne rešitve. Program je razdeljen na naslednje vsebinske sklope: Problemi sodobnega sveta, Geografija Slovenije in sveta, Turizem, Varstvo okolja, Geopolitika, Aktualno, Nisem vedel, Ponovno uporabim, Rekordi planeta, Potopisi. Cilj programa je spoznati svet v katerem živimo.

 • ZGODOVINA

Mentor: Damjana Flego, profesorica zgodovine

V uvodnem delu programa se bomo posvetili ponovitvi lanske obravnavane snovi. Nadaljevali bomo z narodno zgodovino Slovencev v 19. stoletju. Zelo pomembno obdobje v zgodovini slovenskega naroda, saj smo Slovenci v tem stoletju nadaljevali z bogatim procesom narodnega prebujanja in političnega delovanja. Poleg te teme nas čaka tudi 20. stoletje, stoletje svetovnih vojn, totalitarizmov, bipolarnosti sveta, spreminjanje političnih zemljevidov, globalizacija…

SPOZNAVANJE IN DOŽIVLJANJE UMETNOSTI

10.  Umetnostna  zgodovina  –  spoznavanje umetnosti    

Mentorica: Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka

Posvetili se bomo okvirnemu pregledu razvoja arhitekture, slikarstva in kiparstva s poudarkom na razločevanju zgodovinskih in stilnih obdobij. Delali bomo na analizi primerov iz glavnih evropskih mest z njihovimi najbolj prepoznavnimi znamenitostmi.

 1. Umetnostna zgodovina – ogledi kulturne dediščine 

Mentorici: Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka

Spoznavanje  in obravnavanje kulturnih in  umetnostnih    spomenikov na Slovenskem  in v širši  okolici in v tujini,     spoznavanje    zgodovinske umeščenosti in pogojenosti,  značilnejših večjih  kulturnih sklopov in tokov    domoznanske     in kulturne dediščine in   razumevanje   zgodovinskih okoliščin in različnih kontekstov in stilnih  obdobij.    

 1. . LIKOVNO ustvarjanje –  ZAČETNI TEČAJ

Mentorica:  Ksenija Pfeifer, prof. likovne umetnosti

V študijskem letu oktober- maj bomo realizirali 2 uri tedensko slikarska druženja v prostorih društva. Poudarek bo na osebnem likovno izraznem ustvarjanju. Samo likovno ustvarjanje bomo podkrepili s teoretičnimi razlagami in predavanji iz zastavljenih tem.

Sodelovali bomo na slikarskem srečanju Jesen v Izoli, pomlad v Piranu in na tematskem natečaju, ki ga razpiše JSKD. Prav tako bomo pripravili dve razstavi ustvarjenih del. Prvo v mesecu februarju ob kulturnem prazniku in na koncu študijskega leta.

Vsak od ustvarjalcev bo imel možnost se udeležiti različnih extemporov in tudi pripraviti samostojne razstave v razstavišču društva in izven.

 1. Keramika  1

Mentorica: Boža Černe, univ. dipl. ped., specialistka za izobraževanje starejših

Študenti spoznajo glino  kot material za oblikovanje, pripomočke za oblikovanje  ter glazure. Naučili se bodo osnovnega oblikovanja gline, sušenja, žganja in glaziranja. Postopke bodo utrdili skozi oblikovanje več izdelkov. Oblikovali bodo enostavne predmete: skledice, lončki, sklede, vazo v obliki valja, šatuljo v obliki kvadra.

 1. Keramika  2

Študentom želimo vzbuditi veselje do oblikovanja gline in razvijati njihovo samostojno ustvarjanje. Oblikovali bomo različne votle oblike (skodelice, sklede, vaze), male figurice (ptica, riba), skulptur. Poudarek bo na gradnji izdelka in spajanju. Uporabljali bodo različne gline, glazure.

15.  ZBOROVSKO PETJE

MentoricaEneja Baloh, prof. geografije

Poleg druženja in veselja do petja, je cilj zbora dokazati širšemu občinstvu, da se lahko tudi v tretjem življenjskem obdobju lahko kakovostno poje in se stremi k nadaljnjemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Repertoar bo obogaten z novimi, tudi zahtevnejšimi skladbami.

16.  DEBATNA ŠTUDIJSKA SKUPINA (1 x štirinajstdnevno)

Koordinator: Alenka Jurkovič

Spoznavanje in izmenjava mnenj o predlaganih temah. Teme za razpravo naj bodo blizu tretjemu življenjskemu obdobju, aktualni dogodki, področje zdravja, posledice Pandemije Covida na našo generacijo, medgeneracijski odnosi, ekologija, napovedane motnje v oskrbi z hrano in energenti, kultura, religija, …

 1. Bralni krožek

Koordinator: Darinka Koce, univ. dipl. ped.

Človek bo varen le tedaj, če se bo naučil živeti od znotraj navzven (Šri Aurobindo). Kdaj že smo pravili, da je knjiga naša najboljša prijateljica? S toliko bralnimi izkušnjami, kot    
smo si jih nabrali, smo to reklo sprejeli za svojega. V krožku bomo obnovili spoznanja: katere knjige radi beremo danes, kaj nas pri tem tako osrečuje in spodbuja bralno strast, kaj je novega na knjižnih policah v knjigarnah, knjižnicah, doma, kateri avtorji nas prepričajo, koga bi radi spoznali in navezali bomo stike s somišljeniki v podobnih krožkih v drugih krajih, s pobudnico te dejavnosti v Sloveniji …

SKRB ZA ZDRAVJE

18.  POHODNIŠTVO – LAŽJI POHODI (VSAK DRUGI PETEK)

Praviloma dve do največ tri ure počasnejše hoje po ravnem oz. z rahlimi vzponi

19.  POHODNIŠTVO – TEŽJA SKUPINA  (VSAK DRUGI PETEK)

Praviloma tri do največ pet ur hitrejše in zahtevnejše hoje, z večjimi vzponi in spusti, v bližnjo okolico in tudi na nekatere vrhove.

Pohodi bodo razporejeni tako, da se lahko udeležujete dejavnosti obeh skupin.

20.  SPREHAJALNA SKUPINA

Pohodi  za  starejše pohodnike so prilagojeni njihovim sposobnostim za hojo. Pohodi bodo vodeni in bodo organizirani dvakrat mesečno.

21.  JOGA

Program je namenjen pridobivanju fizične kondicije in gibljivosti telesa  (hrbtenice, mišic, sklepov…), spoznavanju in osvajanju tehnik sproščanja, poglabljanja vase, koncentracije ter

uravnavanju delovanja notranjih organov in žlez z notranjim izločanjem.

22.  SPROŠČANJE S POMOČJO MEDITACIJE (ENKRAT TEDENSKO)

Mentorica: Sandra Majcen, učiteljica in izvajalka Theta healing tehnike,  Nia učiteljica White belt, intuitivna svetovalka in Izvajalka Access bars tratmajev  

Na vodenih meditacijah se doseže sprostitev telesa, uma in duha. Pri meditiranju dosežete Theta možgansko valovanje, kar pomeni popolno sprostitev.

Vodene meditacije omogočajo ozaveščanje podzavestnih blokad, kar omogoči spremembo v življenju. Prinesejo tako fizično kot umsko sprostitev.

Meditacije so intuitivno vodene, kar pomeni, da je vsaka meditacija nekaj posebnega

Pri meditaciji se vključi tudi žive zvoke tradicionalnih inštrumentov. Za to poskrbijo zdravilne tibetanske sklede in zvončki

Meditacije so primerne tako za začetnike, kot za tiste, ki se z meditiranjem že ukvarjajo.

23.  Vodena vadba (2 krat tedensko)

Mentorica: Suzana Kohek, mednarodna inštruktorica aerobike in fitnesa s posebej pridobljeno licenco za pilates in vadbo za starejše.

Vodena vadba, ob glasbi, aerobna vadba v gibanju z  različnimi pripomočki: male in velike  žoge, uteži, stepi, elastični trakovi.

Vadba je sestavljena iz dveh delov:

 • Prvi  aerobni, v katerem poskrbimo za naše srce in celotni srčno – ožilni sistem,
 • Drugi del  – krepilni, v katerem krepimo mišice celega telesa s poudarkom  na    hrbtenici in pokončni drži.

RAZLIČNE DELAVNICE

Na razpisane delavnice se bodo člani prijavili na podlagi obvestila/vabila na   posamezno delavnico, ki bo objavljeno na spletni strani oziroma bodo o dogodku obveščeni po elektronski pošti.

Delavnice in predavanja bomo predvidoma pripravili na naslednjih vsebinskih področjih:

 • Delavnice za učinkovito delo z računalniki in mobilnimi telefoni
 • Nega cvetja – okrasni vrt, park in lončnice (predavanja ter strokovni ogledi)
 • Spoznavanje  zdravilnih zelišč, obisk Purissime
 • Dekoracije ob različnih priložnostih (božič, velika noč), urejanje doma za različne priložnosti
 • Etnološke značilnosti koprskega območja
 • Sprehodi po beneškem Kopru, 19. in 20. stoletje
 • Potopisna predavanja, različni ogledi naravnih znamenitosti
 • Ogledi gledaliških in opernih predstav, organizacija literarnih večerov, razstav
 • Izleti in potovanja doma in v tujino
 • Srečanja z  univerzami za tretje življenjsko obdobje.

PRIREDITVE

  Vletu 2022/2023 bomo organizirali:

 • razstave krožkov likovnega ustvarjanja (skupinske in samostojne), keramike in fotografije,
 • samostojne  koncerte  Ženskega pevskega zbora Pristan in nastopi pevskega zbora  na raznih prireditvah,
 • literarne  večere.

IZLETI, POTOVANJA IN SREČANJA

Srečanja ob različnih praznikih.

September 2022 – Bakar, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski

                               Ogledali si bomo nekaj pomembnih kvarnerskih krajev južno od

                               Reke in dobili krajši vpogled v obsežen kulturni, multimedijsko 

                               podprt projekt Putovima Frankopana.

Oktober 2022 – Organizirano večdnevno potovanje s turistično agencijo.

November 2022 – Ogled operne ali gledališke predstave v eni izmed kulturnih

                             ustanov  v bližini (Trst, Ljubljana, Reka).

December 2022 – Praznični Beljak, celodnevni izlet na avstrijsko 

                              Koroško v predbožičnem vzdušju.

Januar/februar 2023 – Ogled operne ali gledališke predstave v eni izmed kulturnih

                                    ustanov  v bližini (Trst, Ljubljana, Reka).

Marec 2023 – Freske Toneta Kralja na Goriškem.

                       Ogledali si bomo poslikave v Štandrežu in Pevmi, obiskali bomo 

                       Števerjan, se ob povratku ustavili na Mirenskem gradu

April 2023 – Gorenjska, enodnevni izlet bo predvidoma na Bled in v Kamnik.

Maj 2023 – Maranska laguna pri Gradežu

OGLEDI  PREDSTAV IN   PRIREDITEV

 V skladu s ponudbo kulturnih ustanov v Sloveniji in sosednjih deželah, ogledi gledaliških in opernih predstav.

SODELOVANJE

Nadaljevali bomo s sodelovanjem s sosednjimi društvi: Faros Piran, Morje Izola, Most Ajdovščina, Unitri Nova Gorica, Ilirska Bistrica, Sežana, z Università della Terza Età *Danilo Dobrina* Trieste APS, z UTŽO Ljubljana ter Ljudsko univerzo Koper, Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper, Pokrajinskim muzejem Koper, Zveza kulturnih društev Koper, JSKD Koper, MO Koper, Večgeneracijskim društvom Morje, Društvom prijateljev mladine v Kopru in drugimi.

ZAČETEK REDNIH DEJAVNOSTI: 3. 10. 2022

ZAKLJUČEK DEJAVNOSTI: 31. 5. 2023

Koper, avgust 2022