ZGODOVINA

Študijsko leto 2018/19 (1 x na štirinajst dni)

Mentorica: Damjana Flego, prof. zgodovine z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Okvirna vsebina:

Obča in narodna zgodovina 18. In 19. stoletja: razsvetljenstvo, francoska revolucija, obdobje Napoleona, nacionalna in liberalna gibanja v 19.stol., industrializacija in socialno vprašanje, politika imperializma in kolonializma, narodno prebujanje Slovencev in vloga nekaterih posameznikov (Zois, Pohlin, Prešeren, Bleiweis, Levstik,…), oblike narodnega gibanja in začetki političnega življenja, gospodarske, družbene in kulturne razmere na Slovenskem, oroblem izseljevanja,…