O DRUŠTVU

Medtem ko se nekateri sprijaznijo s tem, da so ob upokojitvi končali z aktivnim življenjem, in se predajo nekoristnemu intelektualnemu lenarjenju, si drugi postavljajo povsem druge cilje.
Ta čas nameravajo dobro izkoristiti in nadoknaditi tisto, kar so zamudili v aktivnem življenju. K uresničitvi zastavljenih ciljev jim lahko v tretjem življenjskem obdobju prispeva vključitev v študijske programe univerze za tretje življenjsko obdobje.

Namen delovanja te ustanove je poleg neformalnega izobraževanja tudi sprejemanje vsega pozitivnega, kar nam lahko nudi srečanje s prijatelji, hkrati s koristnim osvajanjem znanj.

Izobraževanje v tretjem obdobju je prilagojeno pecifičnim lastnostim starejših slušateljev in temelji na določenih smotrih izobraževanja v tem obdobju kot so: prilagajanje spremembam po upokojitvi, študij kot ljubiteljska dejavnost, zadovoljevanje še neuresničenih interesov, prispevek h kakovosti življenja in h kulturnemu razvoju.

Priložnosti, ki jo ponuja članstvo v društvu Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje, da preživimo našo jesen aktivno ustvarjalno, družabno, ne smemo zamuditi. Volje, želja, poguma in vedoželjnosti nam ne manjka.

Pokažimo, da to zmoremo, znamo in lahko naredimo, se naučimo in uresničimo vse, za kar do sedaj ni bilo časa, priložnosti, volje ali preprosto nekoga, ki bi nam pokazal, kako naprej.

Kdo lahko postane član?

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član lahko društva postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki izrazi željo postati član društva, sprejema statut društva in se po njem ravna. Bodoči član poda pisno pristopno izjavo in plača članarino. Upravni odbor je sprejel je sklep, da bo članarina za študijsko leto 2017/18 nespremenjena in znaša 25 EUR.

Člani na podlagi razpisanega izobraževalnega programa izberejo, kaj bodo obiskovali ter to vpišejo v Prijavnico. Urnik predavanj bo predložen naknadno po končanem vpisu. Za nadaljevalne krožke se upošteva urnik preteklega leta, razen če pride zaradi utemeljenih razlogov do spremembe.

Z vpisom, izpolnitvijo prijavnice in plačilom članarine pridobite članstvo in pravico do vključitve v izobraževalni program za študijsko leto 2017/18.

Predavanja v krožku so praviloma enkrat tedensko po dve šolski uri (90 minut) in največ 60 šolskih ur ali 30 ur (vsakih štirinajst dni) letno za posamezni krožek .

Pogoji za delovanje krožkov:

Najmanjše število slušateljev v krožku, ki deluje že iz prejšnjih let, je deset (10), za začetne krožke pa velja, da je najmanjše potrebno število vpisanih slušateljev dvanajst (12).

Če v nadaljevalni krožek ni vpisanih deset slušateljev, vendar le-ti želijo krožek obiskovati, krožek lahko deluje, če slušatelji krožka pokrivajo njegove stroške.

Upravni odbor sprejme višino stroška, ki ga člani plačujejo za njegovo izvedbo. Ta strošek se deli na število članov, ki obiskujejo krožek. Člani pokrivajo stroške krožka tudi v primeru, če se ga ne udeležijo.

Med študijskim letom ima društvo URADNE URE: vsako sredo od 14.00 do 16.00 ure na sedežu društva v Ulici Pri vodnjaku 2 v Kopru.

Dejavnost društva poteka na različnih lokacijah
: v učilnicah društva:

Ul. Pri vodnjaku 2 ( sedež društva), na Bonifiki, v Kidričevi 10, na Ljudski univerzi Koper, na Eurocentru Koper, Krajevni skupnosti Semedela in Osrednji knjižnici v Kopru.

Vpis v študijsko leto 2017/18 bo potekal od ponedeljka, 11. septembra, do petka, 15. septembra 2017

od 9. do 12. ure v Ul. Pri vodnjaku 2, Koper.

Informacije lahko dobite na: tel.: 040 608 246, tel. štev.: 040 608 246 in spletna stran www.drustvo-pristan.si.

Člani na podlagi razpisanega izobraževalnega programa izberejo, kaj bodo obiskovali ter to vpišejo v Prijavnico. Urnik predavanj bo predložen naknadno po končanem vpisu. Za nadaljevalne krožke se upošteva urnik preteklega leta, razen če pride zaradi utemeljenih razlogov do spremembe.

Z vpisom, izpolnitvijo prijavnice in plačilom članarine pridobite članstvo in pravico do vključitve v izobraževalni program za študijsko leto 2016/17.

Predavanja v krožku so praviloma enkrat tedensko po dve šolski uri (90 minut) in največ 60 šolskih ur ali 30 ur (vsakih štirinajst dni) letno za posamezni krožek .

Pogoji za delovanje krožkov:

Najmanjše število slušateljev v krožku, ki deluje že iz prejšnjih let, je deset (10), za začetne krožke pa velja, da je najmanjše potrebno število vpisanih slušateljev dvanajst (12).

Če v nadaljevalni krožek ni vpisanih deset slušateljev, vendar le-ti želijo krožek obiskovati, krožek lahko deluje, če slušatelji krožka pokrivajo njegove stroške.

Upravni odbor sprejme višino stroška, ki ga člani plačujejo za njegovo izvedbo. Ta strošek se deli na število članov, ki obiskujejo krožek. Člani pokrivajo stroške krožka tudi v primeru, če se ga ne udeležijo.

Delavnice

V program delavnic se člani vpisujejo evidenčno. Za delovanje delavnice je predvidenih največ 30 šolskih ur.

Mentorji

Krožke in delavnice vodijo mentorji. Pri izbiri mentorjev upošteva upravni odbor njihovo strokovnost, prav tako pa tudi njihovo pripravljenost prilagoditi se potrebam naše generacije. Pomembno je, da tudi slušatelji sami preko animatorjev posredujejo svoje mnenje in zadovoljstvo z mentorji.

Vsak krožek ima tudi koordinatorja in animatorja.

Koordinator je član upravnega odbora in je povezovalec med mentorjem, animatorjem in upravnim odborom.

Glede na to, da je delo v društvu v celoti prostovoljno, je dolžnost članov sodelovati pri določenih zadolžitvah, zato so člani društva oziroma slušatelji v posameznem krožku dolžni izbrati animatorja.

Animator skrbi za:

- zbiranje prispevkov od slušateljev krožka,
- obveščanje v krožku,
- obveščanje o osipu med študijskim letom,
- obveščanje o številu opravljenih mesečnih ur,
- druge naloge, potrebne za nemoteno delo krožka,
- mesečna obvestila o vodenju evidence o urah in plačilu prispevka dobi animator po pošti,
za tekoči mesec vnaprej.

Urnik

Urnik tedenskih predavanj je sestavljen na osnovi dogovora z mentorji in najemodajalci prostorov. Upravni odbor si pridržuje pravico spreminjati urnik, v kolikor nima zagotovljenih prostorov ali mentorjev za opravljanje dejavnosti v razpisanem času

.

PODATKI O DRUŠTVU

Ime društva je Društvo Pristan - Univerza za tretje življenjsko obdobje občine Koper, Associazione PRISTAN – Universita' per la terza eta' Capodistria.

Koper, Ul. Pri vodnjaku 2
Tel. štev.: 040 608 246,  041 222 796

 

Elektronska pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Matična številka 1456768

Davčna številka: 53754824

TR: 10100-0029003868 Banka Koper d.d.

Uradne ure: vsako sredo v mesecu od 14.00 do 16.00