POHODNIŠKI KROŽEK

Skupina 1 - ZAHTEVNEJŠI POHODI

Animator: LADI, 00386 41 941 053

OKVIRNI PROGRAM POHODOV JESEN 2016

Datum

Predvidena pot/ Čas hoje

Vodnik / Zborno mesto / Ura odhoda

30. september

VRHPOLJE-VEL. GRADIŠČE-PRELOŽE-KOKOŠ-VRHPOLJE

4-5 ur

BREDA

Parkirišče pri podvozu Slavček

Ob 8h

14. oktober

PODGORJE-KOJNIK-PODGORJE

3-4 ure

LADI

Parkirišče pri podvozu Slavček

Ob 8h

27. oktober

ZGONIK-PLISKOVICA-VOLNIK-ZGONIK

5 ur

Bolj zahtevni pohod

BORIS

Parkirišče pri podvozu Slavček

Ob 8h

SOBOTA

12. november

GRANIČARSKA POT PO KRASU

Skupni pohod z GORIČANI

Naknadno obvestilo

25. november

BOLJUNEC-KRAŠKI ROB-COMICI-MARIJA NA PEČI-

BOLJUNEC

4 ure

Bolj zahtevni pohod

ANA

Parkirišče pri podvozu Slavček

Ob 8h

9. december

MOVRAŽ-KUK-SMOKVICA-MOVRAŽ

4 ure

VILI

Parkirišče pri podvozu Slavček

Ob 8h

16. december

NOVOLETNI POHOD

Naknadno obvestilo

 

Iz objektivnih vzrokov (slabo vreme in podobno) se cilj lahko spremeni ali pohod odpove. Zato v primeru negotovosti pohoda najprej poglejte na elektronsko pošto oz. pokličite mentorja, ki je predviden za posamezen pohod.

UDELEŽBA NA LASTNO ODGOVORNOST !

Telefonske številke mentorjev prostovoljcev:

BREDA gsm: 00386 31 379 813

BORIS gsm 00386 41 573 231

VILI gsm: 00386 41 977 261

VILENKA gsm: 00386 40 353 703

LADI gsm: 00386 41 941 053

Pohodnice in pohodnike prosimo, da vplačajo animatorju 10€ po osebi.

 

POHODNIŠKI KROŽEK

Skupina 2 – MANJ ZAHTEVNI POHODI

Animator: VILI gsm 00386 41 977 261

OKVIRNI PROGRAM POHODOV JESEN 2016

 

Datum

Predvidena pot / Čas hoje

Vodnik / Zborno mesto / Ura odhoda

23. september

OSP-OREH-OSP

JEZERA OSAPSKE REKE

3 ure

VILENKA

Parkirišče pri podvozu

Slavček

Ob 8.30

7. oktober

MIHELE-NASIRC-DRAGA-MIHELE

3 ure

BREDA

Parkirišče pri podvozu

Slavček

Ob 8.30

21. oktober

RILKEJEVA POT

2-3 ure

BORIS

Parkirišče pri podvozu

Slavček

Ob 8.30

4. november

VALDOLTRA-DEBELI RTIČ-VALDOOLTRA

2-3ure

VILI

Parkirišče pri podvozu

Slavček

Ob 8.30 h

18. november

RODIK-AJDOVŠČINA-ČUK-RODIK

3 ure

BREDA

Parkirišče pri podvozu

Slavček

Ob 8.30 h

2. december

RIŽANA-IVAČEVEC-RIŽANA

2-3 ure

VILENKA

Parkirišče pri podvozu

Slavček

Ob 8.30 h

18. december

NOVOLETNI POHOD

2-3 ure

Naknadno obvestilo

 

Zaradi objektivnih vzrokov se cilj pohoda lahko spremeni ali pohod odpove, zato najprej poglejte na elektronsko pošto, oz. pokličite animatorja, ali mentorja ki je predviden za posamezni pohod.

UDELEŽBA NA LASTNO ODGOVORNOST !

Telefonske številke mentorjev prostovoljcev:

ANA gsm 00386 41 742 600

BREDA gsm 00386 31 379 813,

BORIS gsm 00386 41 573 231 12.00

NEKAJ OSNOVNIH INFORMACIJ IN NAPOTKOV

MENTORJI: Breda Geržina, Ana Kobal, Boris Simoneta, Vili Šale, Janez Brank, Vilenka Bertok, Ladi Guštin

ANIMATORJA: Ladi Guštin, Vili Šale

ZAKAJ POHODNIŠTVO IN HOJA?

Hojo v naravi strokovnjaki uvrščajo v eno najustreznejših in popolnejših oblik rekreacije primerne za vse starostne skupine. Izbrati je treba le primerne poti in cilje. S hojo razgibamo naše telo, naravne lepote pa poskrbijo za našo duševno razpoloženje. Obenem pa je to tudi priložnost za prijazno medsebojno druženje. Zato se bomo z nekaj urnih izletov vračali sicer nekoliko utrujeni, a sproščeni in polni drobnih doživetij, kar nam bo dalo novih moči za premagovanje vsakdanjih tegob.

KDO?

Vsakdo, ki rad hodi in ima željo, da se telesno utrdi oziroma vzdržuje ali izboljša svojo vzdržljivost. Prav zato delujeta dve skupini: Skupina 1(zahtevnejši pohodi): poti so daljše (3 do največ 5 ur hoje), bolj strme, predvsem pa je hoja hitrejša; skupina pa ni planinska, ampak pohodniška in temu primerni so tudi cilji in hoja. Skupina 2(manj zahtevni pohodi): poti so krajše (2 do največ 3 ure hoje), nekoliko manj strme, predvsem pa je hoja počasnejša in prilagojena zmožnostim vseh udeležencev.

KDAJ IN KJE?

Praviloma vsak petek izmenoma lažja in težja. Zbor na parkirišču med pokopališčem in Vinakoprom, če ni drugače določeno in ob uri, kot je navedeno na programu.

KAM?

Praviloma so programi pripravljeni za trimesečno obdobje za obe skupini

DODATNO OBVEŠČANJE

Zaradi objektivnih vzrokov (slabo vreme in podobno) se cilj lahko spremeni ali pohod odpove. Obvestilo je na spletišču, razposlano po e-pošti oz. udeleženci pokličejo mentorja, ki je predviden za posamezni pohod ali animatorja. Telefonskih obveščanj praviloma ni.

PLAČILO STROŠKOV

Stroške vodenja in organizacije: 10€ (celoletni prispevek) sprejemata animatorja na prvem ali najkasneje na drugem pohodu, za posamezno skupino. Sicer znaša prispevek za posamezni pohod 3€ za člane, za udeležbo nečlanov društva je prispevek 5€ na posamezen izlet.

Strošek prevoza z osebnimi avtomobili udeleženci sproti poravnajo z voznikom. Predlog: za bližnje vožnje (prevoženih do 30 km) 3€ na posameznika, za daljše pa po dogovoru z voznikom.

Avtobusni izleti: stroške prevoza poravnajo na predhodnem pohodu ali na društvu pred izletom, sicer je vpis le informativen. V primeru, da ste vpisani in se izleta ne morete udeležiti in ni članov na čakalni listi, vsak poišče zamenjavo sam, sicer stroškov prevoza ne vračamo.

NUJNA OPREMA

Najpomembnejši so ustrezni ČEVLJI. Za načrtovane poti so lahko lažji, obvezno pa naj bodo visoki in z narezano gumo. V manjšem NAHRBTNIKU naj bo vedno VETROVKA, ki bo služila proti vetru, mrazu in dežju. Priporočljive so tudi PELERINA in POHODNIŠKE PALICE. Ne pozabimo na primerno POKRIVALO (zaščita pred soncem oz. mrazom) in ROKAVICE. Vedno imejmo s seboj tudi PIJAČO (voda, nesladkan čaj ali kaj podobnega in malico). V avtu pa rezervno obleko in obutev.

 

PRAVILA HOJE

Za vse velja, da udeleženci praviloma ne prehitevajo vodje pohoda in ne zaostajajo po nepotrebnem ter hodijo v primernem razmaku. Ne hodijo prehitro in ne prepočasi, ampak v tempu, ki ga zastavi vodja, upoštevajoč merila za skupino 1. oz. 2. Skupino izbirajo udeleženci na lastno kritično presojo z upoštevanjem napisanih meril in tudi v odnosu do so pohodnikov. Ob slučajnih težavah posameznika pa bodimo strpni in nudimo ustrezno pomoč! UDELEŽBA NA LASTNO ODGOVORNOST.

Mentorji: Ana, Boris, Breda, Vili, Janez, Vilenka, Ladi

VILI gsm 00386 41 977 261

 

VILENKA gsm 00386 40 353 703

LADI gsm 00386 41 941 053

Pohodnice in pohodnike vljudno prosimo da vplačajo animatorju 10€ po osebi.