ZGODOVINA
 
Šolsko leto 1997/1998:
 
Alberta OSTAN in Albina OSTROUŠKA – ideja, razmislek, iskanje možnosti, osmislitev in organizacija s PRVIM razpisom za delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje v Kopru
/ «pisarna » in administrativno delo pri Alberti doma/
21 prijavljenih članov in trije izobraževalni krožki v Osnovni šoli A. Ukmar Koper /.

Februarja 1998: ZAČETEK izobraževanja (angleški in italijanski krožek ter krožek likovnega ustvarjanja)

Šolsko leto 1998/1999:
 
razpis 4 dejavnosti (uvedli še krožek Umetnostna zgodovina),
osnovan je pripravljalni odbor za ustanovitev društva in pripravo statuta, 31 članov.

Šolsko leto 1999/2000:
 
razpis 5 dejavnosti (uvedli še francoski jezik),
 

11.1.2000 uradna registracija društva, sprejet statut, izvoljen upravni odbor in prva predsednica Alberta OSTAN; 54 članov.

Šolsko leto 2000/2001:
 
9 dejavnosti (uvedli še začetni italijanski in angleški jezik, debatni krožek in računalništvo ter nadgradili jezikovne krožke), in 100 članov.

Šolsko leto 2001/2002:
 
14 dejavnosti (uvedli še naravoslovni krožek, pohodništvo, začetni italijanski, angleški in francoski jezik ter računalništvo I.) 123 članov.
Oktobra 2002 je za novo predsednico izvoljena Mojca BRANK, tudi nov upravni odbor.

Šolsko leto 2002/2003:
 
18 dejavnosti in 167 članov. Uvedli smo nove dejavnosti: začetni angleški, nemški in italijanski jezik in nadaljevalni računalniški tečaj.
Društvu je MO Koper dodelila prostor na Ribiškem trgu, Pri vodnjaku 2 v Kopru /dve sobi: za administrativno delo in za nekatere dejavnosti/.
rostore za večino dejavnosti imamo v najemu pri Osnovni šoli A. Ukmar Koper, Ljudski univerzi Koper, Jezikovni šoli Koper.
Likovni krožek je razstavljal svoje izdelke v tednu vseživljenjskega učenja v Ljudski univerzi Koper.

Šolsko leto 2003/2004:
 
24 dejavnosti (uvedli še španski jezik, začetni angleški, nemški in italijanski jezik, ustvarjalno oblikovanje, psihologijo osebnosti in glasbeni krožek)
213 članov. Dopolnitev statuta, poimenovanje društva v Društvo PRISTAN, Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper.
Na občnem zboru se prvič predstavi naš pevski zbor /zborovodja Maja Cetin /.

Šolsko leto 2004/2005:
 
32 dejavnosti ( uvedli restavratorstvo, plesni tečaj, začetni krožki za angleški in španski jezik ter ponovno pohodništvo z novo vsebino) in 257 članov.

Šolsko leto 2005/2006:
 
40 dejavnosti (uvedli digitalno fotografijo, začetni angleški, francoski in italijanski jezik, klekljanje, jogo in individualni ples). in 313 članov.
Znova izvoljena za predsednico Mojca BRANK.

Šolsko leto 2006/2007:
 
42 dejavnosti (uvedli gledališki in literarni krožek ter in umetnostno zgodovino – ogledi ter redne mesečne obiske gledaliških in opernih predstav),
387 članov.

1. 3. 2007 se društvo prvič predstavi javnosti s kulturno prireditvijo: Odprta vrata.
Odmevno v medijih, saj je odraz društvene ustvarjalnosti in povezanosti društva v prostoru.

Šolsko leto 2007/2008:
 
54 dejavnosti ( uvedli pohodništvo na dveh stopnjah, začetni angleški in španski jezik, začetni krožek klekljanja in likovnega ustvarjanja
ponovno umetnostna zgodovina - teorija, začetni krožki računalništva, internet in e-pošta, delavnice za zdravo življenje ter delavnice za urejanje cvetja) 457 članov.
Praznovanje desetletnice delovanja društva s kulturno prireditvijo: Kje so tiste stezice in z zbornikom.
Tudi medijsko odmevno, sodelovalo je precej občinskih ljubiteljskih društev.
V septembru 2008 so člani likovnega krožka razstavljali v Zdravstvenem domu Izola.

Društvo je od Mestne občine Koper prejelo za uspešno delo priznanje.

Šolsko leto 2008/2009:
 
56 dejavnosti (začetni angleški, španski in italijanski jezik, začetni tečaji računalništva, e-pošte in interneta) in 458 članov.

Pevski zbor prvič na reviji Primorska poje / zborovodja Marko Kocjančič/.

Člani likovnega krožka člani so se aktivno vključili tudi v projekt koprske občine, kjer so v aprilu in maju 2009 razstavljali svoje slike v izložbah nekdanjih trgovin po koprskih ulicah na Župančičevi ulici.

V letu 2009 je nekaj članov likovnega krožka sodelovalo na Zlati paleti – slikarstvo Realizem v Mozirju in nekaj članov prejelo priznanja oz. certifikat.

Šolsko leto 2009/2010:
 
58 dejavnosti (uvedli smo ponovno psihologijo v obliki delavnice, začetni angleški, italijanski, nemški in španski jezik, začetni računalniški tečaji, klekljanje, vodeno vadbo ),
Društvo šteje skoraj 500 članov.