Ustvarjalno oblikovanje (1 x štirinajstdnevno)

Študijko leto: 2014/15

Število ur: 30

Mentorica: Boža Černe, univ. dipl. ped. in učiteljica ter dolgoletna likovna pedagoginja na OŠ Antona Ukmarja z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami

Cilji, ki jim sledimo: da udeleženke

1. Spoznajo glino kot naravni izrazni material,

- s pomočjo gnetenja, valjanja, dodajanja, odvzemanja, brušenja ustvarjajo v glini,

- izdelke oblikujejo s pomočjo glinenih trakov, valjanih plošč in z odpiranjem iz polnega volumna,skozi doživljanje, povzemanje in ustvarjanje dopolnijo svoja likovna znanja in spretnosti,

- izdelke (ploščico, skledo, vazo…) aktivnosti po lastni želji,

2. Spoznajo decoupage (servietno tehniko)

 Oblikujejo izdelek v tej tehniki.

3. Mozaik

 Izdelajo mozaik po direktni metodi z uporabo odpadnega materiala,

 Naredijo načrt, lepijo, fugirajo ali pa ne.

Dejavnosti – vsebina dela:

1. Keramika (začetni in nadaljevalni)

 Glina kot naravni izrazni material.

- Različne vrste gline, pripomočki za glino.

- Oblikovanje gline: gnetenje, valjanje, brušenje, dodajanje, odvzemanje.

- Oblikovanje izdelkov s pomočjo glinenih trakov, valjanih plošč in odpiranje iz polnega volumna, oblikovanje s pomočjo modelov

- Oblikovanje reliefov - reliefna plastika, votle plastike (posoda, vaze), skulptur (kipcev).

- Žganje gline.

- Glaziranje s prozorno in barvnimi glazurami.

2a. Mozaik

- Pribor in material za mozaik

- Skica na papirju ali foliji

2. b Decoupage (servietna tehnika)

 Pribor in material

Ustvarjanje na kartonu, steklu, lesu, keramiki, voščilnice…

Način dela: praktično delo z različnimi materiali: gnetenje, oblikovanje, glaziranje gline…risanje osnutka, lomljenje kamenčkov ali drugega materiala, lepljenje , oblikovanje in lepljenje pri decoupage - servietni tehniki

1. in material za steklo

2. Skica na steklu

3. Konture in slikanje na steklo

Utrjevanje

2. b Decoupage (servietna tehnika)

· Pribor in material

· Ustvarjanje na kartonu, steklu, lesu, keramiki, voščilnice…

Način dela: praktično delo z različnimi materiali: gnetenje, oblikovanje, glaziranje gline…risanje osnutka, kontur, slikanje na steklo, utrjevanje / rezanje, oblikovanje in lepljenje pri decoupage - servietni Po dogovoru se lahko izvajajo tudi druge tehnike.

Sredstva (priročniki, delovna gradiva, avdio-vizualna sredstva, oprema itd.):

IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija) računalnik in LCD projektor, strokovna literatura iz knjižnice, glina, modelirke, plastična posoda

Sredstva (priročniki, delovna gradiva, avdio-vizualna sredstva, oprema itd.):

IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija) računalnik in LCD projektor, strokovna literatura iz knjižnice, glina, modelirke, plastična posoda, steklo/svila, barve za steklo/svilo, konture, čopiči, okvir, žebljički, specialna sol, kozarec