L        LIK OVNO ustvarjanje - ZAČETNI (1 x štirinajstdnevno – 25 ur):

Mentorica : Nada Dellore, učitelj likovne vzgoje in likovne umetnosti na več šolah, dolgoletne pedagoške izkušnje

Ustvarjanje in poznavanje likovne umetnosti ter osnove in prvine likovne teorije preko lastnega likovnega izražanja. Poznavanje različnih stilov in tehnik slikanja v različnih obdobij zgodovine umetnosti. Iskanje lastnega likovnega izražanja.

Program dela: • risanje po opazovanju, viziranje in skiciranje, • perspektivni prostorski ljuči,

kompozicija, barve in mešanje barv, modelacija in senčenje, različni motivi (tihožitje, ajina, figure, obraz), različne tehnike (pasteli, akril, olje, mešane tehnike).

Likovno ustvarjanje - nadaljevalni 1(30 ur)

Mentorica: Nada Dellore, učitelj likovne vzgoje in likovne umetnosti na več šolah, dolgoletne pedagoške izkušnje.

Povdarek je bolj na praktično likovno ustvarjanje v učilnici in demonstracijami, ki bodo pomagale pri realizaciji in poboljšanju lastnega likovnega dela.

Dejavnosti - vsebina dela: Kompozicija in umestitev elementov v slikarski format, reševanje problemov perspektive, reševanje problemov proporcij, spoznavanje moči in ekspresivnosti posameznih risarskih tehnik, senčenje, spoznavanje barvnih odnosov in njihova kreativna uporaba, mešanje barv, uporaba barve v odnosu do prostora in volumna.

Likovno ustvarjanje - nadaljevalni 2 (20 ur na 4 srečanja)

Mentorica: SUZANA BERTOK, likovna pedagoginja

Tečaj je primeren za vse, ki so v tej ali kateri drugi tehniki že slikali. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Slikali bomo v tehniki akrila.

Akril je tehnika mnogih možnosti, drobnih trikov in veščin, ki nam pomagajo, da ga v polni meri izkoristimo kreativnosti v prid. Teorija o realističnem upodabljanju služi zgolj kot osnova in podlaga za delo, poudarek pa ostaja na ustvarjalni svobodi, korajžni slikarski potezi in sproščenosti posameznika.

Spoznavali bomo: sistematiko likovne gradnje: načrtovanje likovnega dela in kompozicije, barvno teorijo in prakso: lastnosti barv in barvnih kombinacij ter mešanje barv, prostorske ključe: načine, kako na platnu pričaramo vtis globine oziroma iluzijo prostora.

S tehnološkega vidika: osnovne lastnosti akrilnih barv in medijev ter zaključnih premazov, čopiči, lopatice in ostali slikarski pripomočki ter njihova raba.