BRALNI KROŽEK (2018/19)

(1- krat mesečno)

Koordinator: Darinka Koce,

Obnova spoznanj o knjigah: poeziji in prozi, zgodovini literature, zvrsteh,

  • katere knjige radi beremo danes,
  • kaj nas pri tem tako osrečuje in spodbuja bralno strast,
  • kaj je novega na knjižnih policah v knjigarnah, knjižnicah, doma,
  • kateri avtorji nas prepričajo, koga bi radi spoznali,
  • navezali bomo stike s somišljeniki v podobnih krožkih v drugih krajih, s pobudnico te dejavnosti v Sloveniji,
  • obiski literarnih večerov.

Pri tej dejavnosti bomo sooblikovali teme srečanj, sprostili ustvarjalnega duha s pripovedmi, zapisi, igranjem, razstavami, sodelovali na javnih prireditvah….