Umetnostna zgodovina - spoznavanje umetnosti - študijsko leto 2018/19

(enkrat štirinajstnevno)

Mentorica: Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, z večletnimi pedagoški izkušnjami in izkušnjami v strokovnem vodenju turističnih ekskurziji,

Cilji (bistveni): spoznavanje kvalitet likovne umetnosti, raziskovanje kulturnih dosezkov v nasem okolju, povezovanje umetniskih vsebin, opazovanje, ustvarjalnost in druzbena kriticnost glede na vrednostna merila

Program: obravnava zanimivih razstavnih projektov v bližnjih galerijskih in muzejskih ustanovah, n.pr.: Debenjak v MGLC, saj bomo nadaljevali začrtan pregled najvidnejših

Primorskih likovnih umetnikov, pregled uspeho in razpoznavnosti avtorske grafike z izpostavitvijo zgodovinskega doprinosa Kluba neodvisnih likovnih umetnikov, n.pr.: B. Jakac, med obema svetovnima vojnama in pogled na adaljni razvoj ter spremljanje aktualnih dogodkov v likovni umetnosti.

 

 

 

 

 


 

 

-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA - SPOZNAVANJE UMETNOSTI

3.1 SKUPINA 1 (1 x štirinajstdnevno):

Mentorica: Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, z večletnimi pedagoški izkušnjami in izkušnjami v strokovnem vodenju turističnih ekskurziji,

Cilji (bistveni):

Prenavljanje znanja in razvijanje spoznavajočega spomina, zavestno opazovanje razlike med spontanim in namernim spominom.

Prepoznavanje pomena in aktualnosti različnih kulturnih oblik in vsebin. Upoštevanje in negovanje občutkov, ki so izraženi kot kulturna identiteta, raznolikost ali kulturna dediščina.

Dejavnosti - vsebina dela:

Posamezna srečanja bodo oblikovana skozi vodilne teme, ki bodo vsakokrat postavile v ospredje posamezno splošno moralno vrednoto.

Predstavljene bodo kratke zgodbe ali odlomki pomembnih del, ki so pomagali oblikovati posamezni in družbeni svet vrednot skozi zgodovino in različna kulturna okolja. Te vsebine se bodo povezovale tudi z likovnimi umetniškimi deli, ki na vizualni način pritegujejo pozornost in spodbujajo podobno razmišljanje oz. razumevanje.

Obravnavali bomo takšne teme, ki so vsakomur znane oz. blizu zaradi lastne življenjske izkušnje. Za začetek bo tema sočutje, nato odgovornost, prijateljstvo, delo, pogum, vztrajnost, poštenost, zvestoba, vera, samodisciplina, … Takšne vsebine so bile pogosto predmet estetske umetniške obdelave, saj so veljale za lepe, dobre in resnične ter zato vredne trajnega spomina.

Načini dela:

Spoznavanje literarnih odlomkov (fotokopije), razgovor s primerjanjem in opazovanjem poglavitnih značilnosti teme in umetniških likovnih del, povezovanje spomina z izkušnjami, občutji in razumevanjem.

Sredstva (učbeniki, delovna gradiva, avdio-vizuelna sredstva, oprema, …):

Delovna gradiva bodo fotokopije literarnih odlomkov, likovne umetnine pa bodo predstavljene s pomočjo PC PowerPoint projekcije.

3.2 SKUPINA 2 (1 x štirinajstdnevno):

Mentorica: Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, z večletnimi pedagoški izkušnjami in izkušnjami v strokovnem vodenju turističnih ekskurziji,

Cilji (bistveni):

Prenavljanje znanja in razvijanje spoznavajočega spomina, zavestno opazovanje razlike med spontanim in namernim spominom.

Prepoznavanje pomena in aktualnosti različnih kulturnih oblik in vsebin. Upoštevanje in negovanje občutkov, ki so izraženi kot kulturna identiteta, raznolikost ali kulturna dediščina.

Dejavnosti – vsebina dela:

Posamezna srečanja bodo oblikovana skozi vodilne teme, ki so zaznamovale razvoj likovne umetnosti v 19. stoletju, od klasicizma in romantike, preko realizma do impresionizma. Posebno bo obravnavano poglavje secesije oz. umetnosti na prehodu iz 19. v 20. st. ter iztočnice za nadaljnji razvoj avantgardnih likovnih smeri.

Teme bodo izpostavljene skozi vodilne ideje, ki služijo kot zgodovinski pregled evropske ustvarjalnosti in kulturno umetniških vidikov, ki predstavljajo temelje evropske zavesti in identitete. Iz njihovega poznavanja se še danes oblikujejo umetniške vsebine in kriteriji ter naše vsakdanje razumevanje likovne umetnosti.

Načini dela:

Spoznavanje poglavitnih umetniških smeri in idej, razgovor s primerjanjem in opazovanjem poglavitnih značilnosti teme in umetniških likovnih del, povezovanje spomina z izkušnjami, občutji in razumevanjem.

Sredstva (učbeniki, delovna gradiva, avdio-vizuelna sredstva, oprema, …):

Delovna gradiva bodo fotokopije literarnih odlomkov, likovne umetnine pa bodo predstavljene s pomočjo PC PowerPoint projekcije.