KALIGRAFIJA 2018/19

20 ur osnovni in 15 ur nadaljevalni

Mentorica: Zdenka Gregorič, univerzitetni živilski tehnolog

Cilji:

- Spoznavanje kaligrafije in njene zgodovine,

- Seznanjenje s kaligrafskimi materiali in pripomočki,

Osvojitev in ponovitev kaligrafske pisave unciala,

- Izdelava enostavnih kaligrafskih izdelkov – napisan verz, pesem, voščilo,

- Spoznavanje iluminacije in uporaba v izdelkih,

- Izdelava zahtvnejši kaligrafskih izdelkov - kaligrafska knjiga, družinsko drevo..

- Osvajanje tehnike kaligrafitov in kaligramov.

Dejavnosti - vsebina dela:

- Vaje tehnik pisanja s kaligrafskim peresom.

- Izdelava posameznih črk, besed, spacioniranje, pisanje ločil, številk.

- Oblikovanje besedila, kompozicija na papirju.

- Izdelava enostavnih in zahtevnejših kaligrafskih izdelkov.

Uporaba novih orodij za pisanje in njihove zmožnosti.

 

 

 

K