Debatna študijska skupina (1 x štirinajstdnevno):

- predlogi in izbor tem s področja družboslovja in naravoslovja,

- okvirne predstavitve izbranih tem v uvodu vsakega srečanja ter obnavljanje, širitev in poglabljanje predstavljenih vsebin,

- ohranjanje in razvijanje govorno-jezikovnih sposobnosti in sposobnosti poslušanja;

poudarek je v umetnosti govora.