PSIHOLOGIJA V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU

Študijsko leto: 2018/19 : (1 x štirinajstdnevno)
Mentorica: Mira Kočevar Furlan, univ. dipl. psihologinja
PROGRAM:

Cilji (bistveni):

- pridobivanje in utrjevanje znanja s področja psihologije za uporabo v vsakdanjem življenju

- razvijanje spretnosti v medosebnih odnosih, učinkoviti komunikaciji, boljšem razumevanju posameznika in dinamike skupine, družbe.

- ohranjanje in izboljšanje intelektualnih sposobnosti,

mišljenja, spomina, verbalnih sposobnosti, razumevanja

skupinske dinamike, sposobnosti empatije itd.

Okvirni program:

- Obravnava tematike s področja splošne psihologije , psihologije tretjega življenjskega

obdobja, UMOVADBA – KOGNITIVNI TRENING - vaje in tehnike za izboljšanje
kognitivnih funkcij, testi, vprašalniki

- pridobivanje in utrjevanje znanja s področja psihologije za uporabo v vsakdanjem življenju

- razvijanje spretnosti v medosebnih odnosih, učinkoviti komunikaciji, boljšem razumevanju posameznika in dinamike skupine, družbe.

- ohranjanje in izboljšanje intelektualnih sposobnosti,

mišljenja, spomina, verbalnih sposobnosti, razumevanja

skupinske dinamike, sposobnosti empatije itd.