Upravni odbor

 1. MOJCA BRANK  - predsednica
 2. MIRA ČEH MENCIN  - namestnica predsednice
 3. VLASTA JERMAN - članica
 4. DARINKA KOCE - članica
 5. MARUŠKA LENARČIČ - člani
 6. MILOJKA LAHAJNAR  ŠPACAPAN - članica
 7. TATJANA DOLGAN – članica
 8. MIRA KOČEVAR FURLAN - članica
 9. SENKA PAVLOVIĆ

ALBERTA OSTAN - častna predsednica

 

Nadzorni odbor

 1. ZLATKA GORUP  -  predsednica
 2. ANA KOBAL  - članica
 3. PETRA RAKOVAC - članica


Častno razsodišče

 1. VILJEM ŠALE -  predsednik
 2. NEVENKA KOVAČIČ- članica
 3. DINA PODGORNIK - članica

 

Častni člani:

ALBERTA OSTAN - častna predsednica

DARINKA KOCE - častna članica

ALBINA OSTROUŠKA - častna članica