PROGRAM 2018/19

 

Keramika 1 - starejša skupina

Mentorica: Boža Černe, univ. dipl. ped. in dolgoletna likovna pedagoginja

Cilji (bistveni):

S pomočjo gnetenja, valjanja, dodajanja, odvzemanja, poliranja ustvarjajo v glini.Izdelke oblikujejo s pomočjo glinenih trakov, valjanih plošč in z odpiranjem iz polnega volumna,

Skozi doživljanje, povzemanje in ustvarjanje dopolnijo svoja likovna znanja in spretnosti,

Pri oblikovanju uporabijo različne gline, različne glazure, različne načine oblikovanja (ščipanje, kačice, valjana glina, kalup), različne načine krašenja izdelkov (sgraffito, slip, vrezovanje, vtiskovanje…). Izpopolnijo se v raku tehniki in spoznajo nove tehnike. Oblikujejo različne votle oblike, male figurice, sculpture. Poudarek na gradnji izdelka in spajanju (lepljenju).

Okvirna vsebina:

Mali izdelki: oljenka in mala lučka, različni plodovi.

Figurice: živalske stilizirane figurice.

Votla plastika: male posodice (skodelice, čajnik, vaze)

Skulpture: Različne oblike: krogla, valj, kombinacija različnih oblik.

Raku: navadni raku, obvara, sagar.

Metode dela ( predavanja, diskusija, delo v parih, delo s pisnimi viri, praktično delo, študijski obiski …Razlaga, demonstracija postopka, korigiranje, svetovanje; ogled razstav. udeležba na delavnicah rakuja.

Keramika 2 - mlajša skupina

Mentorica: Boža Černe, univ. dipl. ped. in dolgoletna likovna pedagoginja

Cilji (bistveni):

S pomočjo gnetenja, valjanja, dodajanja, odvzemanja, poliranja ustvarjajo v glini. Izdelke oblikujejo s pomočjo glinenih trakov, valjanih plošč in z odpiranjem iz polnega volumna,

Skozi doživljanje, povzemanje in ustvarjanje dopolnijo svoja likovna znanja in spretnosti,

Pri oblikovanju uporabijo različne gline, različne glazure, različne načine oblikovanja (ščipanje, kačice, valjana glina, kalup), različne načine krašenja izdelkov (sgraffito, slip, vrezovanje, vtiskovanje…). Izpopolnijo se v raku tehniki in spoznajo nove tehnike. Oblikujejo različne votle oblike, male figurice, sculpture. Poudarek na gradnji izdelka in spajanju (lepljenju).

Okvirna vsebina:

Mali izdelki: mala lučka, različni plodovi.

Figurice: živalske stilizirane figurice: riba

Votla plastika: male posodice (skodelice, čajnik, vaze)

Raku: navadni raku, obvara

Metode dela ( predavanja, diskusija, delo v parih, delo s pisnimi viri, praktično delo, študijski obiski …Razlaga, demonstracija postopka, korigiranje, svetovanje; ogled razstav. udeležba na delavnicah rakuja.