Nadaljujemo s programi digitalnega usposabljanja za starejše.

Društvo Pristan se je s programom Spoznavajmo digitalno uspešno prijavilo na razpis Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba, katerega aktivnosti (so)financira Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra.
Za starejše odrasle 55+, bomo izvajali program digitalnega usposabljanja delo s spletnimi aplikacijami, ki jim omogočajo večjo dostopnost do nekaterih storitev ter povečujejo njihovo samostojnost in vključenost v družbo (npr. nakupovanje, e-uprava/zdravstvo/bančništvo…). Program bomo sproti dopolnjevali z novimi aplikacijami. Poudarek bo na poglobljeni uporabi pametnih telefonov kot medija za opravljanje spletnih storitev in spletnih komunikacijskih orodij. Izobraževanje bo potekalo v obliki rednih mesečnih spletnih delavnic. Pred vsako delavnico bomo organizirali osebne individualne konzultacije za uporabo pametnega telefona, uporabo aplikacije Zoom in nameščanje aplikacij. Na spletni strani društva bomo objavili posnetek vsake delavnice, ki bo na voljo za ponavljanje in utrjevanje snovi in bo tudi po zaključku projekta stalno na razpolago občanom.
Več o informacij o programu bomo objavili v začetku septembra 2022 na naši spletni strani. Izvedbo programa financira Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra in MJU iz Sklada za NVO.